******************COVID 19 (CORONA)******************   ********Wij zijn tot nader order GESLOTEN!!*******   **********************Lock Down*************************

De maatregelen als gevolg van de Corona uitbraak in Spanje volgen elkaar in snel tempo op. Veel bedrijven maken zich zorgen. De gevolgen zijn immers groot. Ook zullen de economische effectennog lang na-ijlen.

Wij hopen u weer snel van dienst te mogen zijn in goede gezondheid.

annuleringen zijn onvermijdelijk, onze enorme dank gaat uit naar onze gasten die ipv annuleren de vakantie verplaatsen naar gezondere tijden!  

Sectoren als de toerisme, horeca en evenementen maar bijvoorbeeld ook sportscholen liggen stil. Andere kampen met hogere transportkosten. In lange toeleveringsketens binnen bepaalde sectorenontstaan knelpunten. Scholen zijn dicht, waar mogelijk werken medewerkers thuis.


Ook voor B&B Cortijo Andaluz geldt dat wij niet om de gevolgen van de virus uitbraak heen kunnen en dat wij moeten waken voor de gezondheid van ons gezin en familie. Concreet betekent dit dat op dit moment dat wij nog geheel klachten vrij zijn en dat wij gewoon kunnen werken om de B&B weer zomerklaar te maken. onze Cortijo zal voor het seizoen een grote opknapbeurt krijgen. 


wij hopen u dan ook zo snel als veilig mogelijk is in onze prachtige en straks nog veel mooiere Cortijo te mogen ontvangen voor een onbezorgt verblijf! 

 

Rest ons om u sterkte en gezondheid

toe te wensen in deze roerige tijden.